Projekty

Projektujemy:

- Sieci i Przyłącza Wodociągowe

- Sieci i Przyłącza Kanalizacyjne

- Przyłącza Gazowe

- Wewnętrzne Instalacje Wodociągowe

- Instalacje Centralnego Ogrzewania

 

Pomagamy w uzyskaniu wszelkich uzgodnień oraz pozwoleń wymaganych do realizacji projektu.

Sprawujemy nadzór inwestorski oraz wykonujemy kontrole techniczne utrzymania obiektów budowlanych

Posiadamy niezbędną wiedzę oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji.

 

TAGI: Usługi Wywrotkami, Usługi Koparkami, Wywóz Ziemi, Wywóz Gruzu, Wykopy Pod Fundamenty, Wywrotki 4 Osiowe, Transport Kruszyw, Kruszywa.