Nadzory

Sprawujemy nadzór inwestorski oraz wykonujemy kontrole techniczne utrzymania obiektów budowlanych.

Posiadamy niezbędną wiedzę oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji.